Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни във връзка с посочените тук цели и на посочените основания в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

1. КОЙ Е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Администратор на личните ви данни е „БЕБЕВИСТА“ ЕООД, с ЕИК 205776675, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Ген. М.Д. Скобелев“ № 53.

Всички въпроси и искания във връзка с личните ви данни може да отправяте на имейл адрес: info@bebevista.com

2. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Ние събираме, използваме, съхраняваме и обработваме личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяните от нас услуги и стоки. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности. По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които събираме, както и за начините, по които я използваме.

Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме следната информация: уебстраницата, която ви е препратила към нас; IP-адрес; дата и продължителност на достъпа; запитването на потребителя; количеството на прехвърлените данни; информация за браузъра и операционната система, които ползвате; гео локация.

3. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

4. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни са:

5. УПОТРЕБА И ТИПОВЕ БИСКВИТКИ (COOKIES), КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ.

За да направим посещенията ви на нашия сайт възможно най-функционални, използваме т.нар. Cookies или „бисквитки“.

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Написаното по-долу има за цел да Ви даде  необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме на интернет страницата си.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, можете да получите подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи на адрес  http://www.aboutcookies.org/.

В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

6. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Instagram, Google +, YouTube, Twitter и други такива, e възможно с отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Ние не отговаряме за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия, затова е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

7. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

В определени случаи може да разкриваме Ваша лична информация пред наши стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с нашата дейност или които ни помагат в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. 

За случаите, когато споделяме информация за Вас с нашите доставчици, гарантираме, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители.

8. КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Предпазните мерки които взимаме включват административни, технически и физически за да защитим личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички наши служители са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на нашите служители до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

10. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата „Политика за защита на личните данни“, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Сайта ще бъдат съхранявани до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил на БЕБЕВИСТА ЕООД.

Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг ще бъдат съхранявани до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг. 

11. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ.

Ако сте предоставили Ваши лични данни, Вие разполагате със следните възможности:

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ, може да се свържете с нас чрез на email: info@bebevista.com

Като субекти на лични данни имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

12. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА.

БЕБЕВИСТА ЕООД периодично актуализира своята „Политика за защита на личните данни“.